55. гинеколошко-акушерска недељa

Секција ургентне медицине - Симпозијум "Покренимо срце 2018"
Место: Суботица, Градска кућа
Време: 02/10/2018 у 13 часова
Акредитовано под бројем: А-1-1986/18 за лекаре, мед. сестре/техничаре

Пријавни формулар

Програм

Плакат

Секција Ургентне медицине - XI Конгрес ургентне медицине Србије са међународним учешћем
  • Место: Хотел Палисад, Златибор
  • Време: 19/05/2019 и 22/05/2019
Секција ургентне медицине - Симпозијум "Покренимо срце 2018"
  • Место: Суботица, Градска кућа
  • Време: 02/10/2018 у 13 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1986/18 за лекаре, мед. сестре/техничаре
Секција ургентне медицине - XIII Симпозијум ургентне медицине Србије са међународним учешћем
  • Место: Златибор, Хотел "Palisad"
  • Време: 13/05/2018 и 16/5/2018
  • Акредитовано под бројем: А-1-900/18 ,са 8 бодова за учеснике, за лекаре, стоматологе, фармацеуте и мед.сестре и техничаре

страна 1 од 1