Секција ургентне медицине
  • Место: Подружница Суботица, улица Петефи Шандора 7
  • Време: 03/07/2019, године са почетком у 11 часова
Секција Ургентне медицине - XI Конгрес ургентне медицине Србије са међународним учешћем
  • Место: Хотел Палисад, Златибор
  • Време: 19/05/2019,

страна 1 od 1