СЕКЦИЈА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ СЛД

11000 Београд, Џорџа Вашингтона 19

е-маил: sekcija.urgentne.medicine@gmail.com

Председник Секције ургентне медицине:

прим. др Корнелија Јакшић Хорват (тел: 064-263-71-10)

Заменик председника Секције ургентне медицине:

прим. др Загорка Максимовић (тел: 064-118-00-20)

Секретар Секције ургентне медицине:

др Снежана Холцер Вукелић (тел: 064-153-53-30)