1999


I Конгрес прехоспиталне ургентне медицине - Београд

icon I Конгрес прехоспиталне ургентне медицине - Београд

 

2000


III Симпозијум прехоспиталне ургентне медицине - Београд

icon III Симпозијум прехоспиталне ургентне медицине - Београд

 

2001


II Конгрес ургентне медицине - Ивањица

icon II Конгрес ургентне медицине - Ивањица

 

2002


V Симпозијум ургентне медицине - Копаоник

icon V Симпозијум ургентне медицине - Копаоник

 

2003


III Конгрес ургентне медицине - Аранђеловац

icon III Конгрес ургентне медицине - Аранђеловац

 

2004


IV Симпозијум ургентне медицине - Аранђеловац

icon IV Симпозијум ургентне медицине - Аранђеловац

 

2005


IV Конгрес ургентне медицине - Тара

icon IV Конгрес ургентне медицине - Тара

 

2006


VII Симпозијум ургентне медицине - Крагујевац

icon VII Симпозијум ургентне медицине - Крагујевац

 

2007


V Конгрес ургентне медицине - Тара

icon V Конгрес ургентне медицине - Тара

 

2008


VIII Симпозијум ургентне медицине - Сокобања

icon VIII Симпозијум ургентне медицине - Сокобања

 

2009


VI Конгрес ургентне медицине - Суботица

icon VI Конгрес ургентне медицине - Суботица

 

2010


IX Симпозијум ургентне медицине - Ниш

icon IX Симпозијум ургентне медицине - Ниш

 

2011


VII Конгрес ургентне медицине - Зрењанин

icon VII Конгрес ургентне медицине - Зрењанин

 

2012


X Симпозијум ургентне медицине - Кладово

icon X Симпозијум ургентне медицине - Кладово

 

2013


VIII Конгрес ургентне медицине - Јагодина

icon VIII Конгрес ургентне медицине - Јагодина

 

2014


XI Симпозијум ургентне медицине - Златибор

icon XI Симпозијум ургентне медицине - Златибор

 

2015


IX Конгрес ургентне медицине - Суботица

icon IX Конгрес ургентне медицине - Суботица

 

2016


XII Симпозијум ургентне медицине - Златибор

icon XII Симпозијум ургентне медицине - Златибор

 

2017


X Конгрес ургентне медицине - Шабац

icon X Конгрес ургентне медицине - Шабац

 

2018


XIII Симпозијум ургентне медицине - Златибор2019