2020-3

ABC 2020 godina Vol 20 br 3

Self-reported Allergy to Parenterally Administered Penicillin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2

  ABC časopis , Godina 2020, vol 20 broj 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2020 - 1

ABC časopis , Godina 2020, vol 20 broj 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019 - 3

Znacaj RACE (Rapid Arterial Occlusion Evaluation) Skale

PENETRANTNA TORAKALNA POVREDA U SAOBRACAJU

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 


 

2019 - 2

 Ranđelović N. Simona, Živanović R Slavoljub
 Transport pacijenata iz ambulante

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu

 


2019 - 1

 Vojislava V. Milutinović, Vladimir M. Milutinović
 Dva lica plućne embolije

 Uzelac M. Bojana
 Od uredništva - Erratum

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu

 


2018 - 3

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

 Snežana Đ. Holcer Vukelić, Kornelija J. Jakšić Horvat,
 Mihaela V.   Budimski, Ivan S. Pešić
 Da li je potreban fibrinolitik u prehospitalnim uslovima?

 Deže D. Babinski, Margit J. Pajor
 Epidemiologija vanbolničkog srčanog zastoja u opštini Kanjiža

 Uzelac M. Bojana
 EKG artefakati u urgentnoj medicini

 

 

 

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu

 


2018 - 2

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

 Beljić M Nikola, Tomić N Bojana
 Cirkardijalni ritam i polna distibucija srčanog zastoja

 Repac J Vinka, Vlatković M Zoranka, Repac M Marija
 Homonimna hemianopsija

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu


 

2018 - 1

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

 Dragana M Bogićević, Vukašin R Čobeljić, Tiana M Petrović, Ivana Z   Bosiočić
 Značaj psiholoških faktora u rekurentnim glavoboljama dece i     adolescenata

 Sladjana R Vujačić
 Važnost telemedicine u medicinski hitnim stanjima

 

 

 

 

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu


2017 - 3

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

 Vesna V Vukoje, Nikolaj K Itov
 Disfonija kao prezentacija diskrecije aorte

 Djurdja M Plazinić, Slavoljub R Živanović
 Kod kojih tegoba se radi keg dijagonostika u ambulanti
 GZZHMP Beograd

 Milorad Ž Tadić, Marijana M Stanimirović
 Značaj uvođenja jedinstvenih kreterijuma za odlučivanje o   upućivanju pacijenata u urgentni prijem/bolničko lečenje

 

 

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu

 


2017 - 2

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

 Ivana J. Milićević-Nešić
 Da li nas „vodiči" vode?

 Nevenka B Bujandrić, Mirjana M Krga-Milanović , Jasmina N Grujić
 Transfuzija krvi u urgentnim stanjima uključujući stanja masivnog   krvarenja, Urgentna i masivna transfuzija

 Vojislava V Milutinović, Vladimir M Milutinović
 Moždani udar - da li ga nekad previdimo?

 

 

 

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu


2017 - 1

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

 Mihaela V Budimski, Milena Z Momirović Stojković, Nikola Ž   Gavrilović, Kornelija I Jakšić Horvat
 Profesionalni stres u službama hitne medicinske pomoći
 Occupational stress in Emergency Medical Services

 Maja N Durlević, Slavoljub R Živanović
 Kakve povrede zbrinjava Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć   Beograd
 Types of injuries that City Institute for Emergency Medicine treats

 Slavoljub R Živanović
 Uznemiravanje službe za prijem hitnih medicinskih poziva telefon   194
 Misuse and Abuse of 194 phone number at Emergency Medical   Services Belgrade

Preuzmite ceo broj časopisa u PDF formatu


2016

2015

  

 

2014

 

 

2013

 

2012

  

2011

   

2010

  

2009

   

2008

   

2007

       

2006

 

2005


2004

   

2003

  


2002

  

 


2001