2018 - 2

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

Beljić M Nikola, Tomić N Bojana
Cirkardijalni ritam i polna distibucija srčanog zastoja

Repac J Vinka, Vlatković M Zoranka, Repac M Marija
Homonimna hemianopsija

 


2018 - 1

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

Dragana M Bogićević, Vukašin R Čobeljić, Tiana M Petrović, Ivana Z Bosiočić
Značaj psiholoških faktora u rekurentnim glavoboljama dece i adolescenata

Sladjana R Vujačić
Važnost telemedicine u medicinski hitnim stanjima

 


2017 - 3

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

Vesna V Vukoje, Nikolaj K Itov
Disfonija kao prezentacija diskrecije aorte

Djurdja M Plazinić, Slavoljub R Živanović
Kod kojih tegoba se radi keg dijagonostika u ambulanti GZZHMP Beograd

Milorad Ž Tadić, Marijana M Stanimirović
Značaj uvođenja jedinstvenih kreterijuma za odlučivanje o upućivanju pacijenata u urgentni prijem/bolničko lečenje

 


2017 - 2

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

Ivana J. Milićević-Nešić
Da li nas „vodiči" vode?

Nevenka B Bujandrić, Mirjana M Krga-Milanović , Jasmina N Grujić
Transfuzija krvi u urgentnim stanjima uključujući stanja masivnog krvarenja, Urgentna i masivna transfuzija

Vojislava V Milutinović, Vladimir M Milutinović
Moždani udar - da li ga nekad previdimo?


2017 - 1

Impressum
Politika
Uputstvo autorima

Mihaela V Budimski, Milena Z Momirović Stojković, Nikola Ž Gavrilović, Kornelija I Jakšić Horvat
Profesionalni stres u službama hitne medicinske pomoći
Occupational stress in Emergency Medical Services

Maja N Durlević, Slavoljub R Živanović
Kakve povrede zbrinjava Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
Types of injuries that City Institute for Emergency Medicine treats

Slavoljub R Živanović
Uznemiravanje službe za prijem hitnih medicinskih poziva telefon 194
Misuse and Abuse of 194 phone number at Emergency Medical Services Belgrade

 


2016

2015

  

 

2014

 

 

2013

 

2012

  

2011

   

2010

  

2009

  

2008

  

2007

 

2006

 

2005


2004

2003

  


2002

 


2001