Eureca one је интернационална, проспективна, мултицентрична једномесечна студија о преживљавању пацијената који су доживели ванболнички срчани застој у 26 земаља Европе.

Секција ургентне медицине СЛД у сарадњи са Ресусцитационим Саветом Србије и Европским Ресусцитационим Саветом учествовала током 2014. године на територији Војводине у систематском прикупљању података о ванболничким срчаним застојима. Први пут се приступило таквом истраживању. Део резултата биће приказан стручној јавности на лX конгресу ургентне медицине Србије у Суботици 25-28. маја 2015. године. Показало се да постоји реална потреба прикупљања података о изненадној срчаној смрти у ванболничкм условима и на основу добијених података да се изради Стратегија за превенцију и збрињавање изненадног срчаног застоја у ванболничким услвима.

Током фебруара 2015. године омогући ћемо приступ и другим срединама које су заинтересоване да учествују у овом истраживању. Сви Домови здравља који су заинтересовани могу да се пријаве преко свог представника, који би био главни истраживач за ту средину. Контакт особа је прим. др Корнелија Јакшић Хорват, председник Секције ургентне медицине (тел: 064-2637110 или e-mail:kornelijajaksic@yahoo.com).